Відділення

ВІДДІЛЕННЯ БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

051 Економіка, освітня програма: Економіка підприємства

072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма: Оціночна діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма: Розробка програмного забезпечення

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

131 Прикладна механіка, освітня програма: Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма:  Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма: Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма: Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

МЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

133 Галузеве машинобудування, освітня програма: Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

133 Галузеве машинобудування, освітня програма: Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 

274 Автомобільний транспорт, освітня програма: Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів