Нормативні документи

Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6893 від 26.07.2019
Основні законодавчі документи
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про фахову передвищу освіту"​
Закон України "Про вищу освіту"
Нормативно-правові документи
Статут Черкаського політехнічного технікуму
Статут Черкаського політехнічного фахового коледжу
Наказ про перейменування Черкаського політехнічного технікуму
Наказ про затвердження Статуту Черкаського політехнічного фахового коледжу
Зміни до Статуту (2010), Зміни до Статуту (2011), Зміни до Статуту (2013)
Ліцензія (надання освітніх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог)
Ліцензія (безстрокова)
Сертифікат (строковий, підготовка водіїв)
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Сертифікати (перехідні)
Сертифікати (діючі)
Колективний договір
Про реєстрацію колективного договору
Правила внутрішнього розпорядку
Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку Черкаського політехнічного технікуму
Звіт директора 2016
Звіт директора 2017
Звіт директора 2018
Звіт директора 2020
Правила призначення академічних стипендій у ЧПТ
Доповнення і зміни до Правил призначення академічних стипендій
Освітні документи
Наказ про організацію освітнього процесу під час адаптивного карантину від 22.10.2021р. №66
Розпорядження про організацію освітнього процесу в умовах "жовтого рівня" епідемічної небезпеки поширення COVID-19
Наказ про створення атестаційної комісії на 2021-2022 навчальний рік від 13.09.2021 р. №42
Наказ про затвердження складу Технічної ради на 2021-2022 навчальний ррік від 08.09.2021 р. №40
Наказ про створення Адміністративної ради від 03.09.2021 р. №35
Наказ про затвердження складу Педагогічної ради на 2021-2022 навчальний рік від 03.09.2021 р. №34
Наказ про затвердження складу Методичної ради на 2021-2022 навчальний рік від 03.09.2021 р. № 33
Розпорядження про змішане навчання в групах І та ІІ курсу
Наказ щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в період літніх канікул
Наказ про організацію освітнього процесу під час адаптивного карантину 
Наказ про внесення змін і доповнень до наказу від 16.11.2020 р. №120
Наказ про продовження дистанційного навчання
Наказ про встановлення карантину та реалізацію навчального процесу в умовах пандемії
Наказ МОН України  "Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовіку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти" №570 від 01.06.2018 р.
Наказ по педагогічній раді
План роботи педагогічної ради
Рішення педагогічної ради
Список голів ДЕК​
Наказ про підсумки проведення спеціального об'єктового тренування в ЧПТ
Наказ про внесення змін до складу Підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції
Наказ  про створення комісії Черкаського політехнічного технікуму щодо розгляду випадків та проявів булінгу в навч. закладі
Положення
Положення про порядок заміщення посад педагогічних працівників Черкаського політехнічного фахового коледжу
Положення про організацію індивідуального навчання студентів у Черкаському політехнічному технікумі
Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти
Положення про навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни
Положення про визнання результатів навчання випускників
Положення про навчально-методичний кабінет Черкаського політехнічного технікуму
Положення про наставництво
Положення про змішане навчання у Черкаському політехнічному технікумі
Положення про організацію та проведення профорієнтаційної роботи в Черкаському політехнічному технікумі
Положення про користування студенським гуртожитком Черкаського політехнічного технікуму
Положення про старосту академічної групи
Положення про батьківські комітети Черкаського політехнічного технікуму
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаського політехнічного технікуму
Положення про перевідні та семестрові екзамени у Черкаському політехнічному технікумі
Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладачів
Положення про педагогічну раду ЧПТ
Положення про педагогічну раду ЧПФК
Положення про відділення
Положення про циклову комісію
Положення про бібліотеку
Положення про підрозділ підготовки до вступу навчальні заклади вищої та фахової передвищої освіти
Положення про адміністративну раду
Положення про курси з підготовки водіїв автотранспортних засобів
Положення про методичну раду
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про проведення конкурсу-огляду методичної роботи викладачів
Положення про переведення на держзамовлення
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Мова освітнього процесу
Акредитаційні експертизи
Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості"
Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"
Висновок експертної комісії по спеціальності "Оціночна діяльність"
Висновок експертної комісії по спеціальності "Економіка підприємства"
Висновок експертної комісії по спеціальності "Розробка програмного забезпечення"
Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів"
Висновок експертної комісії по спеціальності "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях"
Висновок експертної комісії по спеціальності "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі"
Висновок експертної комісії по спеціальності "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"
Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування і ремонт електроустатквання автомобілів і тракторів"
Освітні програми молодший спеціаліст
Економіка підприємства
Розробка програмного забезпечення
Оціночна діяльність
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
Технологія обробки матеріалів на  верстатах і автоматичних лініях-молодший спеціаліст
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості - молодший спеціаліст
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Освітні програми фаховий молодший бакалавр
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
Оціночна діяльність
Економіка підприємства
Інженерія програмного забезпечення
Технологія обробки матеріалів на  верстатах і автоматичних лініях
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості - освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів