Нормативні документи

Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6893 від 26.07.2019
Основні законодавчі документи
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про фахову передвищу освіту"​
Закон України "Про вищу освіту"
Нормативно-правові документи
Статут Черкаського політехнічного фахового коледжу
Наказ про затвердження Статуту Черкаського політехнічного фахового коледжу
Наказ про перейменування Черкаського політехнічного технікуму
Ліцензія (надання освітніх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог)
Ліцензія (безстрокова)
Сертифікат (строковий, підготовка водіїв)
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (ЛІЦЕНЗІЯ)
Сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми
Сертифікати (діючі)
Колективний договір
Про реєстрацію колективного договору
Звіт директора 2016
Звіт директора 2017
Звіт директора 2018
Звіт директора 2020
Звіт директора 2021
Звіт директора 2022
Освітні документи
Наказ про затвердження складу Педагогічної ради на 2023-2024 навчальний рік від  30.08.23 №83
Наказ про затвердження складу Методичної ради на 2023-2024 навчальний рік від 31.08.2023 №92
Наказ про створення Адміністративної ради від 01.09.2023 №92
Наказ про організацію освітнього процесу під час адаптивного карантину від 22.10.2021р. №66
Розпорядження про організацію освітнього процесу в умовах "жовтого рівня" епідемічної небезпеки поширення COVID-19
Наказ про створення атестаційної комісії на 2021-2022 навчальний рік від 13.09.2021 р. №42
Наказ про затвердження складу Технічної ради на 2021-2022 навчальний ррік від 08.09.2021 р. №40
Розпорядження про змішане навчання в групах І та ІІ курсу
Наказ щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в період літніх канікул
Наказ про організацію освітнього процесу під час адаптивного карантину 
Наказ про внесення змін і доповнень до наказу від 16.11.2020 р. №120
Наказ про продовження дистанційного навчання
Наказ про встановлення карантину та реалізацію навчального процесу в умовах пандемії
Наказ МОН України  "Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовіку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти" №570 від 01.06.2018 р.
План роботи педагогічної ради
Список голів ДЕК​
Наказ про підсумки проведення спеціального об'єктового тренування в ЧПТ
Наказ про внесення змін до складу Підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції
Наказ  про створення комісії Черкаського політехнічного технікуму щодо розгляду випадків та проявів булінгу в навч. закладі
Положення
Положення про порядок заміщення посад педагогічних працівників Черкаського політехнічного фахового коледжу
Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти
Положення про навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни
Положення про визнання результатів навчання випускників
Положення про змішане навчання у Черкаському політехнічному технікумі
Положення про організацію та проведення профорієнтаційної роботи в Черкаському політехнічному технікумі
Положення про старосту академічної групи
Положення про батьківські комітети Черкаського політехнічного технікуму
Положення про перевідні та семестрові екзамени у Черкаському політехнічному технікумі
Положення про педагогічну раду ЧПФК
Положення про відділення
Положення про курси з підготовки водіїв автотранспортних засобів
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про проведення конкурсу-огляду методичної роботи викладачів
Положення про переведення на держзамовлення
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Мова освітнього процесу
Акредитаційні експертизи
Висновок експертної комісії за спеціальністю 5.03050802 "Оціночна діяльність"
Висновок експертної комісії за спеціальністю 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"
Висновок експертної комісії за спеціальністю 5.05050207 "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості"
Висновок експертної комісії за спеціальністю 5.03050401 "Економіка підприємства"
Висновок експертної комісії за спеціальністю 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"
Висновок експертної комісії за спеціальністю 5.05050202 "Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів"
Висновок експертної комісії за спеціальністю 5.05050302 "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях"
Висновок експертної комісії за спеціальністю 5.10010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі"
Висновок експертної комісії за спеціальністю 5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"
Висновок експертної комісії за спеціальністю 5.05070205 "Обслуговування та ремонт електроустатквання автомобілів і тракторів"
Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти 2020р.
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
Оціночна діяльність
Економіка підприємства
Розробка програмного забезпечення
Технологія обробки матеріалів на  верстатах і автоматичних лініях
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти 2022р.
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
Розробка програмного забезпечення
Оціночна діяльність
Освітні програми профільної середньої освіти фаховий молодший бакалавр 2022р.
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів
Економіка підприємства
Оціночна діяльність
Розробка програмного забезпечення
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів