Нормативно-правові документи

Правила внутрішнього розпорядку Черкаського політехнічного фахового коледжу

План заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у Черкаському політехнічному фаховому коледжі на 2022-2023 навчальний рік

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Черкаському політехнічному фаховому коледжі на 2021-2022 н.р.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

Зразок заяви про випадок булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Черкаському політехнічному технікумі на 2020-2021 н. р.

Наказ міністерства освіти і науки України № 1646 від 28.12.2019(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2020р. за №111/34394) "Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти"

Наказ директора Черкаського політехнічного технікуму № 37 від 02.03.2020р. "Про створення комісії Черкаського політехнічного технікуму щодо розгляду випадків та проявів булінгу в навчальному закладі"

План заходів щодо профілактики випадків та прояві булінгу в Черкаському політехнічному технікумі на 2019-2020 н.р.

 

Закон України " Про фахову передвищу освіту"
Стаття 55. Обов’язки осіб, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти

1. Особи, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти, зобов’язані:

1) виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та освітньо-професійною програмою;

2) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

3) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

4) виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

5) дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг.

2. Здобувачі фахової передвищої освіти мають також інші обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти відповідно до закону.

Правила внутрішнього розпорядку в Черкаському політехнічному технікумі (дивитись розділ VIII Права та обовязки студентів)