Коледж сьогодні

    Черкаський політехнічний фаховий коледж – один з небагатьох закладів фахової передвищої освіти Черкаської області з підготовки молодших фахових бакалаврів технічного профілю – створено у 1922 році. До 1975 року технікум був підпорядкований Міністерству сільського господарства, а з 1975 року – Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти; до 05.01.1989 року технікум носив назву «Черкаський технікум електрифікації і сільськогосподарського будівництва», в зв’язку з перепрофілюванням його перейменовано на Черкаський політехнічний технікум, який у 2021 році змінив назву на Черкаський політехнічний фаховий коледж.

      В 2022 році виповнилося 100 років з дня заснування закладу освіти. За роки існування підготовлено близько 25000 спеціалістів, які на сьогодні працюють в багатьох регіонах України та за кордоном: техніків-електриків, будівельників, технологів машинобудування, механіків, електромеханіків, гідротехніків, економістів і програмістів.

    Сьогодні Черкаський політехнічний фаховий коледж – заклад фахової передвищої освіти, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», "Про фахову передвищу освіту", на підставі Статуту ,затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2021, № 526,  проводить підготовку фахових молодших бакалаврів з 7 спеціальностей за 10 освітньо-професійними програмами  з загальним ліцензованим обсягом підготовки 540 осіб.

Перелік освітніх програм, за якими Черкаський

політехнічний фаховий коледж проводить підготовку фахових молодших бакалаврів

№з/п

Найменування освітньої програми

Ліцензований обсяг

З якого року ведеться підготовка фахівців

 

1.

 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

110

1928

2.

 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

110

1987

3.

 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

30

1991

4.

 Економіка підприємства

30

1996

5.

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

30

1996

6.

 Розробка програмного забезпечення

30

2001

7.

 Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

30

2001

8.

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

110

2004

9.

 Оціночна діяльність

30

2009

10.

 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

30

2013

 Загальний ліцензований обсяг 540  

      Загальна кількість педагогічних працівників коледжу становить 83 особи. Переважна більшість викладачів закладу освіти мають вищу кваліфікаційну категорію,  п'ятнадцятьом з них, присвоєне педагогічне звання "старший викладач".  Всі викладачі мають повну вищу освіту і пройшли спеціальну педагогічну підготовку. 

      2 викладачі нагороджені нагрудним знаком "За відмінні успіхи в середній спеціальній освіті",  6 викладачів - нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 2 викладача нагороджені нагрудним  знаком "А. С. Макаренко",  9 осіб - Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 6 осіб - Почесною грамотою Черкаської державної обласної адміністрації, 10 осіб - Почесною грамотою Черкаської обласної ради, 55 осіб - Почесною грамотою Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА, 37 осіб - Почесною грамотою обкому профспілки працівників освіти і науки Черкаської області, 19 осіб - Подякою Міністерства освіти і науки України

         Організацію освітнього процесу в коледжі здійснюють відповідні структурні підрозділи, в тому числі, 7 циклових комісій:

           Кількість і структура циклових комісій відповідають вимогам Положення про організацію освітнього  процесу в Черкаському політехнічному фаховому коледжі.

          Коледж має необхідну матеріальну базу, яка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і придатна для проведення освітньої діяльності.

       Відповідність приміщень і навчально-матеріальної бази коледжу нормам та правилам пожежної безпеки підтверджена довідкою ГУ МНС України в Черкаській області, відповідність вимогам нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці – довідкою Управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Черкаській області, відповідність вимогам статті 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» і придатність до навчання – Черкаською міською санепідемстанцією.

        Для проведення занять використовується 46 кабінетів та 31 лабораторія, 2 лекційні аудиторії на 70 осіб, зал засідань на 70 місць обладнаний мультимедійним комплексом.

     Навчальні практики студентів забезпечує навчальна майстерня зі слюсарним, механічним, зварювальним цехами, цехами верстатів з ПУ, з ремонту електричних машин і трансформаторів, з ТО і ремонту електроустаткування, електромонтажу, електрорадіомонтажу, навчальна СТО автомобілів. В коледжі є вантажний та 4 легкові автомобілі.

        Виробничі практики студентів коледжу проводяться на базових підприємствах різних форм власності міста та області на підставі двосторонніх договорів.

        У 6 наявних комп'ютерних дисплейних класах, інформаційно-консультаційному центрі та лабораторіях інтенсивно використовується 140 сучасних ПК, 17 принтерів (в т.ч. плотер формату А1), 5 сканерів, 6 багатофункціональних пристроїв, пакети сучасного ліцензованого програмного забезпечення та прикладного програмного забезпечення власної розробки. Діє сучасна оптоволоконна мережа доступу до Інтернет з встановленням точок доступу Wi-Fi для безкоштовного користування студентами і викладачами.

        Власна бібліотека коледжу має 68 тис. примірників навчальної літератури, читальний зал на 80 місць. Діє інформаційно-консультаційний центр з підручниками та навчальними посібниками на електронних носіях, комп’ютерною та ксерокопіювальною технікою, Інтернет, що забезпечує технології дистанційного навчання. Інформаційна база постійно поповнюється.

        Для проведення урочистих заходів використовується власна актова зала, для проведення вечорів відпочинку та тематичних вечорів – зала для  відпочинку, яка забезпечена комплектами музичних інструментів, аудіо- та відеотехнікою, і кімната відпочинку в гуртожитку.

        Коледж має 2 спортивні зали (ігровий та атлетичної гімнастики) і спортивну кімнату в гуртожитку, що дає можливість проводити заняття одночасно двом групам студентів згідно розкладу та 3 спортивним секціям в позаурочний час. Додатково обладнано спортивну кімнату для занять студентів спеціальних медичних груп.

        Гуртожиток Черкаського політехнічного фахового коледжу розташований в екологічно чистому районі міста за адресою: вул. О. Панченка, №5. 5-поверхова будівля гуртожитку побудована за типовим проектом, з кімнатами на 2–3 особи, забезпеченими необхідними меблями; житлові кімнати розміщені блоками; на кожному поверсі є кімната для занять, кухня, санвузол; на першому поверсі працюють зал для занять спортом, актова зала з телевізором, душова, буфет, камера схову, кімнати готельного типу для відвідування родичів. Загальна кількість місць в гуртожитку – 250, чисельність студентів коледжу, що потребують гуртожитку і проживають в ньому – 200 осіб.

        В коледжі діє власний медичний пункт, працює фельдшер, який забезпечує медичне обслуговування студентів і співробітників.

         Їдальню на 140 місць та буфет (студентське кафе) на 20 місць передано в оренду приватному підприємцю, який забезпечує харчування студентів і працівників коледжу.

         Поповнення матеріально-технічної бази лабораторій в основному здійснюється за рахунок виконання студентами курсових і дипломних проектів з практичним застосуванням (діючі макети, стенди, прилади, пристрої господарського призначення). Щорічно виконується близько 100 таких проектів.

         Коледж  входить до складу навчально-методичних комплексів Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Черкаського державного технологічного університету, підтримує зв’язки з провідними ЗВО, серед яких Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київський національний економічний університет, Національний транспортний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Кропивницький національний технічний університет, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського, "Харківський авіаційний інститут".

         Черкаський політехнічний фаховий коледж входить до Асоціації закладів фахової передвищої освіти України, є дійсним членом Черкаської торгово-промислової палати.