Історія

Оголошення!
1 липня 2024 року відбудеться вручення дипломів випускникам:
9:00 - електромеханічне відділення;
11:00 - електротехнічне відділення;
13:00 - відділення бізнес-освіти та комп'ютерних технологій;
15:00 - механічне відділення.

  

Історія Черкаського політехнічного фахового коледжу нараховує 100 років. Вона бере свій початок із першого вересня 1922 року і пов’язана з історією виникнення та розвитку Черкаської професійно-технічної школи. Це підтверджують архівні матеріали, випускні свідоцтва студентів, спогади першого директора і організатора профтехшколи Іларіона Григоровича Крижанівського.

                                       __

  Профтехшкола розташувалась у будинку колишнього ремісничого училища, яке знаходилося по вулиці Надпільній, 242 (сьогодні в ньому знаходиться госпіталь для учасників ІІ Світової війни). Але підсумки першого року навчання в профтехшколі показали, що подальше її існування є неможливим без розширення навчально-виробничої бази. Тому у 1923 році профтехшколі передали всі будівлі та споруди Черкаського спирто-горілчаного заводу, де і до сьогодні розміщується заклад освіти. Черкаська профтехшкола готувала кваліфікованих робітників за різними фахами: слюсарі, токарі, фрезерувальники, машиністи, формувальники, моделювальники, електрослюсарі.

  У 1929 році профтехшколу було реорганізовано в Черкаський індустріальний технікум, який проіснував до осені 1930 року і готував робітників за двома спеціальностями: механізація сільського господарства та електрифікація сільського господарства. Згодом навчальний заклад ще декілька разів перейменовували залежно від потреб держави у тих чи інших робітниках, зокрема, технікум механізації та електрифікації сільського господарства, автодорожній технікум, технікум механізації сільського господарства.__

  З початком ІІ Світової війни навчання було призупинено, майно технікуму – евакуйовано, а студенти здебільшого поповнили лави Радянської армії. Після визволення Черкас від нацистських загарбників навчання відразу ж відновилося. Продовжували готувати фахівців за двома спеціальностями: механізація сільського господарства та електрифікація сільського господарства.

  У 1960 році при технікумі було відкрито заочне відділення спеціальності «Електрифікація сільського господарства», а в 1964 році було відкрито нову спеціальність – «Гідромеліорація» і згодом, у 1966 році навчальний заклад було перейменовано на Черкаський технікум гідромеліорації і електрифікації сільського господарства. У 1974 році, у зв’язку із закриттям спеціальності «Гідромеліорація» технікум знову змінив свою назву на технікум електрифікації і сільськогосподарського будівництва, спеціалістів готували за двома напрямами: електрифікація сільського господарства та промислове і цивільне будівництво.

  В 1976 році закінчилось будівництво нового гуртожитку на території технікуму (на сьогодні – навчальний корпус №4), а в 1978 – введено в користування гуртожиток по вулиці О. Панченка, 5, який функціонує до сьогодні.

  У 1989 році  заклад освіти перейменовано на Черкаський політехнічний технікум.

  З 1987 року в технікумі почали готувати фахівців зі спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», з 1991 року  зі спеціальності «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів»; у 1996 році ліцензовано дві спеціальності: «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» і «Економіка підприємства»; у 2001 році відкрито спеціальності «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» та «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»; 2004 року відкрито спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»; дев’ятою, спеціальністю є «Оціночна діяльність», відкрита у 2009 році. Наймолодшою спеціальністю є  «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості», яку відкрили у 2013 році.

  __ Чисельність студентів денної форми навчання за останні двадцять п'ять років зросла з 700–750 до 1200–1300 осіб.

У 2020 році, в зв'язку з прийняттям Закону "Про фахову передвищу освіту" Черкаський політехнічний технікум змінив свою назву на  - Черкаський політехнічний фаховий коледж.

   За роки незалежності України колектив коледжу має певні здобутки з організаційно-управлінської, навчально-методичної, виховної роботи. Постійно оновлюється  матеріально-технічна база, що дозволяє готувати спеціалістів високої кваліфікації.

  Педагогічний колектив постійно збагачує багаторічний досвід попередніх поколінь, використовуючи все краще, що було напрацьовано за майже 100 років існування закладу освіти.

  Черкаський політехнічний фаховий коледж  співпрацює з усіма закладами вищої освіти регіону та провідними університетами міст Києва, Харкова, Кропивницького, Кременчука, де його випускники мають можливість продовжувати навчання за скороченим терміном.

   В останні роки коледж інтенсивно відновлює співпрацю з підприємствами. Прикладом конструктивного підходу до розв’язання проблеми підготовки фахівців, зміцнення матеріально-технічної бази коледжу є співробітництво  з ПАТ «Черкасиобленерго», ЗАТ "Черкасиелеватормаш", ПАТ «Азот», ТОВ "Фабрика агрохімікатів", ТОВ "Торгівельна компанія "Сканер", НВК «Фотоприлад», Черкаським автоскладальним заводом та іншими.

     У 2022 році Черкаському політехнічному фаховому коледжу виповнилося 100 років.                                                                                        

Про нас пишуть

Газета "Політехнік-інформ"