Публічна інформація

Доступ до публічної інформації Черкаського політехнічного фахового коледжу

Черкаський політехнічний фаховий коледж надає публічну інформацію, керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".
Надання публічної інформації  Черкаський політехнічний фаховий коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Поштова адреса Черкаський політехнічний фаховий коледж для подання інформаційного запиту:
18000, м. Черкаси, вул. Надпільна, 226;
телефон: (0472) 36-07-28; 36-07-29; 
E-mail:
[email protected]