Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Код та найменування спеціальності141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Шифр  та галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 60 осіб денна форма навчання та 50 заочна

Підготовка за спеціалізацією проводиться з 1987 року.

Підготовка фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією техніка-електрика здійснюється для професійної  діяльності з монтажу, налагодження, експлуатації, ремонту і випробування електроустаткування та засобів автоматизації промислових установок і технологічних комплексів; проектування, конструювання електроустаткування та засобів автоматизації промислових установок і технологічних комплексів.

 Кваліфікаційною характеристикою випускника передбачено роботу в підрозділах проектно-конструкторських інститутів, науково-дослідних установах, монтажних, ремонтно-експлуатаційних,   пусконалагоджувальних дільницях, на підприємствах і організаціях промислової енергетики,  житлово-комунального господарства на посадах техніка-проектувальника, техніка-електрика, техніка з монтажу, техніка-налагоджувальника, техніка з експлуатації, техніка-організатора виробництва, техніка з ремонту.

До проходження виробничої практики студенти додатково оволодівають робітничою професією "Електромонтер з обслуговування і ремонту електроустаткування".

Провідні дисципліни фахової підготовки – "Електропостачання підприємств і цивільних споруд", "Економіка і організація електротехнічної служби підприємств", "Електроустаткування підприємств і цивільних споруд", "Експлуатація і ремонт електроустаткування", "Енергозбереження", "Налагодження електроустаткування", "Системи керування електроприводами"

Випускники спеціалізації  коледжу продовжують навчання за скороченим терміном переважно в Національному університеті біоресурсів та природокористування, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Центральноукраїнському  національному технічному університеті, Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та Черкаському державному технологічному університеті.

Освітня програма:

 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд