Розробка програмного забезпечення

ПС

Код та найменування спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення.​

Шифр  та галузь знань: 12 Інформаційні технології.
Кваліфікація: технік-програміст.

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання.

Підготовка за спеціалізацією проводиться з 2001 року.

​   Майбутні програмісти опановують мови програмування, сучасні системи автоматизованої обробки інформації, технологію розробки програмного забезпечення, технологію комп’ютерних мереж, комп’ютерну графіку.

Провідні дисципліни фахової підготовки спеціалізації « Розробка програмного забезпечення»:

 • Основи програмування та алгоритмічні мови;
 • Основи програмної інженерії;
 • Інструментальні програмні засоби;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Бази даних;
 • Алгоритми і структури даних;
 • Операційні системи;
 • Інструментальні засоби візуального програмування;
 • Конструювання програмного забезпечення;
 • Web – програмування.

Отримані знання та практичні навички дозволяють нашим випускникам:

 • вирішувати проектно-технологічні та виробничо-організаційні завдання,
 • виконувати постановку задач для розробки програм;
 •  визначати обсяги інформації, її структуру і схеми вводу, методи контролю, порядок обробки і збереження;
 • здійснювати вибір мови програмування, засобів програмування, технічних засобів,
 • розробляти програми; впроваджувати та супроводжувати їх;
 • визначати можливість використання готових програмних засобів; проводити внесення змін в розроблені програми;
 • надавати методичну та практичну допомогу працівникам, які експлуатують обчислювальну техніку.

 

Можливості працевлаштування: на посадах програміста, системного адміністратора, техніка ІТ - підрозділу підприємств та організацій різних форм власності.

Випускники спеціалізації  коледжу продовжують навчання за скороченим терміном в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, Черкаському державному технологічному університеті, Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Освітня програма:

Розробка програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення - освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр