Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Код та найменування спеціальності141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Шифр  та галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки  та електромеханіки

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання

Підготовка за спеціалізацією проводиться з 2001 року.

Фаховий молодший бакалавр з кваліфікацією електромеханіка готується для професійної діяльності  з  технічного обслуговування   і ремонту електротехнічного і електронного устаткування автомобілів і тракторів.

Фахові молодші бакалаври готуються для  роботи на підприємствах, які експлуатують автотракторну техніку  (в т.ч. спеціалізовану сільськогосподарського призначення) незалежно від форм власності: автотранспортних підприємствах, сервісних станціях та пунктах ТО автомобілів, тракторів, комбайнів, сільськогосподарських підприємствах, машиннотракторних станцій. Електромеханік може працювати на первинних посадах з технічного обслуговування і ремонту, електротехнічного та електронного устаткування автомобілів і тракторів та майстра ремонтної дільниці (цеху).

До проходження виробничої практики студенти додатково опановують робітничу професію "Автослюсар-електрик".

Провідні дисципліни фахової підготовки – "Будова і експлуатація автомобілів і тракторів, автотракторних двигунів", "Електроустаткування автомобілів і тракторів", "Схемотехніка", "Мікропроцесорна техніка", "Програмування та комп’ютерне моделювання", "Електронні та мікропроцесорні системи автомобілів і тракторів", "Технічне обслуговування, діагностика та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів", "Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху".

Основні підприємства для працевлаштування: АТП 17127, ТОВ "АТЛ", КП "Черкасиводоканал", ВАТ "Черкаський автобус", ДП "Чарз-Авто", ПАТ"Черкасиавто" 

Випускники спеціалізації  коледжу продовжують навчання за скороченим терміном переважно в Національному транспортному університеті, Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Центральноукраїнському  національному технічному університеті, Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та Черкаському державному технологічному університеті.

Освітня програма:

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів