Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 5.05070205 Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів.
Шифр  та найменування галузі знань: 14 Електрична інженерія.
Кваліфікація: електромеханік.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання

Підготовка за спеціальністю проводиться з 2001 року.

Молодший спеціаліст з кваліфікацією електромеханіка готується для професійної діяльності   з     технічного обслуговування   і ремонту електротехнічного і електронного устаткування автомобілів і тракторів.

Молодші спеціалісти призначені для  роботи на підприємствах, які експлуатують авто-тракторну техніку  (в т.ч. спеціалізовану сільськогосподарського призначення) незалежно від форм власності: автотранспортні підприємства, сервісні станції та пункти ТО автомобілів, тракторів, комбайнів, сільськогосподарські підприємства, машиннотракторні станції. Електромеханік може використовуватись на первинних посадах з технічного обслуговування і ремонту, електротехнічного та електронного устаткування автомобілів і тракторів та майстра ремонтної дільниці (цеху).

До проходження виробничої практики студенти додатково оволодівають робітничою професією автослюсаря-електрика.

Провідні дисципліни фахової підготовки – "Будова і експлуатація автомобілів і тракторів, автотракторних двигунів", "Електроустаткування автомобілів і тракторів", "Схемотехніка", "Мікропроцесорна техніка", "Програмування та комп’ютерне моделювання", "Електронні та мікропроцесорні системи автомобілів і тракторів", "Технічне обслуговування, діагностика та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів", "Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху", "Економіка підприємства".

Випускники можуть продовжувати навчання за скороченим терміном денною та заочною формами за напрямом "Електромеханіка" в ЧДТУ, Кременчуцькому державному технічному університеті, інших ВНЗ III-IV рівнів акредитації.